vigtig information om storskrald

14.11.2021 Som det tidligere er skrevet her på hjemmesiden, så er det IKKE tilladt at stille byggeaffald til storskrald. Det sker desværre løbende, at der bliver stillet byggeaffald til storskrald. Senest i denne uge er det sket. Det har resulteret i en henvendelse fra Københavns Kommune. Nedenstående kan du læse, hvad de har skrevet.

Bestyrelsen henstiller til at alle overholder reglerne for affaldssortering og at der IKKE stilles byggeaffald til storskrald.

Renovatøren har i forbindelse med afhentning af storskrald på ovennævnte ejendom (afhentning den 4. november 2021 fra standpladsen Æblestien 4) indmeldt, at affaldet er blevet delvist tømt, idet der er efterladt sømmet og trykimprægneret træ. 

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at aflevere sømmet træ til storskrald, så længe sømmene er emballeret, klippet af eller banket ned i træet. Hvad angår trykimprægneret træ, er dette ikke en del af storskraldsordingen, og dette affald skal derfor afleveres på genbrugsstationen. Vær ligeledes opmærksom på, at træ, brædder og lignende helst skal placeres så lodret som muligt op ad fx hæk, hegn eller mur, så skraldemanden derved undgår de mange buk, som en bunke på jorden medfører.

Der er følgende retningslinjer for afhentning af storskrald:

  1. At storskrald skal kunne håndteres af to mænd uden hjælpemidler og skal stå håndterbart (f.eks. skal brædder, plader o. lign. så vidt muligt stilles forsvarligt op ad fx mur eller hæk)
  2. At brædder og lign. ikke er længere end 1,5 meter 
  3. At storskraldet ikke stables i bunker højere end 1,2 meter
  4. At små genstande emballeres, så det er til at håndtere – enten ved at bundte det eller komme det i gennemsigtige sække eller åbne kasser
  5. At skarpe eller stikkende genstande emballeres, (herunder glas og spejle) så skraldemændene ikke kommer til skade
  6. At cykler og paller mærkes med en seddel med teksten: ”fjernes af renovatøren”
  7. At der skal være fri passage fra standpladsen til kørebanen
  8. At rent træ skal stilles for sig selv

I henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune skal grundejeren sikre, at affaldet er sorteret korrekt, så de genanvendelige fraktioner kan genanvendes.

Du kan læse mere omkring retningslinjerne for affald her: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2179

Ligeledes kan du få hjælp til sortering/vedledning via vores Affalds ABC som du finder her: https://nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC