Storskrald

07.11.2021 På bestyrelsesmødet 20.09.2021 blev det besluttet at bygge et halvtag til storskraldet. Halvtaget vil forhåbentlig hjælpe på, at det kommer til at se knap så rodet ud i gården omkring storskraldet. Arbejdet med at bygge halvtaget er nu gået igang.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at det IKKE er tilladt at stille fx byggeaffald til storskrald, da Københavns Kommune ikke kommer og henter storskrald, når det er blandet med fx byggeaffald. Her kan du læse, hvad du må stille til storskrald: https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/affald/affaldssortering/storskrald