Vision

Vision for Æblegården

En arbejdsgruppe i gårdlauget har over de seneste måneder arbejdet på en vision, der skal danne grundlag for at få skabt en bedre baggård. Arbejdet foregår sammen med landskabsarkitekt Niels Lützen, og fokus er først og fremmest på mere trivsel, bedre brug af gårdrummet og en mere grøn gård. Desuden prioriteres bedre legemuligheder for både små og større børn.

Vi arbejder desuden med nytænkning om affaldssortering (herunder mulighed for nedgravede containere) og regnvandshåndtering.

I bedste fald kan det fysiske arbejde gå i gang i 2022. Det forudsætter, at alle seks tilknyttede ejer- og andelsforeninger støtter op om det – og økonomisk bidrager til – renovering. De enkelte foreninger og brugerne generelt bliver inddraget, når planerne er mere konkrete.