Vision

Opdatering pr. 11.03.2023

Der arbejdes fortsat med visionen for Æblegården. Se referatet fra bestyrelsensmødet 15.02.23 for status på, hvor projektet er.

Opdatering pr. 29.12.22

Der arbejdes fortsat med nedenstående vision for Æblegården. Bestyrelsen håber snarest at kunne vise en foreløbig beskrivelse og tegning af projektet. Vi håber, at projektet kan blive vedtaget på generalforsamlingen i Gårdlauget, der planlægges afholdt i slutningen af maj 2023.

Æblegårdens generalforsamling ligger så sent som muligt i forhold til vedtægterne. Dette skyldes, at alle 6 foreninger skal have mulighed for at afholde generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling inden der afholdes generalforsamling i gårdlauget. På hver forenings generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling skal der indhentes mandat til, hvordan den enkelte foreningen stiller sig i forhold til fornyelsesprojektet, og hvad gårdlaugsrepræsentanten kan stemme på vegne af foreningen på generalforsamlingen i Gårdlauget.

Har du spørgsmål til fornyelsesprojektet, er du velkommen til at tage fat i bestyrelsesmedlemmet i Gårdlauget for din forening.

Vision for Æblegården – august 2021

En arbejdsgruppe i gårdlauget har over de seneste måneder arbejdet på en vision, der skal danne grundlag for at få skabt en bedre baggård. Arbejdet foregår sammen med landskabsarkitekt Niels Lützen, og fokus er først og fremmest på mere trivsel, bedre brug af gårdrummet og en mere grøn gård. Desuden prioriteres bedre legemuligheder for både små og større børn.

Vi arbejder desuden med nytænkning om affaldssortering (herunder mulighed for nedgravede containere) og regnvandshåndtering.

I bedste fald kan det fysiske arbejde gå i gang i 2022. Det forudsætter, at alle seks tilknyttede ejer- og andelsforeninger støtter op om det – og økonomisk bidrager til – renovering. De enkelte foreninger og brugerne generelt bliver inddraget, når planerne er mere konkrete.