Regler for storskrald

05.12.2021 Reglerne for storskrald er opdateret. Du finder dem under fanen “dokumenter”. Du finder dem desuden ved storskraldsområdet. Bestyrelsen opfordrer til, at du læser reglerne igennem, inden du næste gang sætter noget til storskrald.

Storskrald

07.11.2021 På bestyrelsesmødet 20.09.2021 blev det besluttet at bygge et halvtag til storskraldet. Halvtaget vil forhåbentlig hjælpe på, at det kommer til at se knap så rodet ud i gården omkring storskraldet. Arbejdet med at bygge halvtaget er nu gået igang. Bestyrelsen vil gerne understrege, at det IKKE er tilladt at stille fx byggeaffald til …

Storskrald Read More »

Ordensregler

02.11.2021 – Det er mange år siden, at ordensreglerne for gården er blevet opdateret. På bestyrelsesmødet 20.09.21 blev ordensreglerne gennemgået, opdateret og vedtaget. Under fanen dokumenter finder du de opdaterede ordensregler. De vil også snarest blive hængt op forskellige steder i gården. Vi appellerer til at alle beboere og brugere af gårdanlægget til enhver tid …

Ordensregler Read More »

Sand I sandkasserne

Sandet i sandkasserne trænger til udskiftning. Bestyrelsen i Gårdlauget Æblegården har besluttet, at det sker til foråret. Det vil være Stenbroens, der står for udskiftning af sandet. Det er også dem, der står for plejen af beplantningen i gården.

Rotte i gården

I søndags blev der fundet en rotte i gården. Det er anmeldt til Københavns Kommune, som sender en rottefænger snarest muligt. Gårdlauget vil gerne minde alle om at huske at lukke skraldelågene helt, når du har været i affaldscontainerne. Efterlad ikke mad i gården. Luk døre til opgange og kældre. Så snart rottefængeren har været …

Rotte i gården Read More »