Rotte i gården

I søndags blev der fundet en rotte i gården. Det er anmeldt til Københavns Kommune, som sender en rottefænger snarest muligt.

Gårdlauget vil gerne minde alle om at huske at lukke skraldelågene helt, når du har været i affaldscontainerne. Efterlad ikke mad i gården. Luk døre til opgange og kældre.

Så snart rottefængeren har været her kommer der en opdateret status her på siden.