Byggeaffald

02.08.22 Arbejdet med at sætte altaner op i AB Under Elmene 14AB og Æblestien 2 er for længst overstået, men både byggeaffald og platforme er stadigvæk i gården. Det skal hejses ud med kran, men desværre kan kranen ikke komme op ad Hollænderdybet grundet HOFORs rørarbejde, så en endelig oprydning kan først foretages, når der igen er fri passage på Hollænderdybet.