Lars Hartmann

Byttecentral

Der er for noget tid siden oprettet en byttecentral i gården. Den har fået positiv respons, og Gårdlauget ønsker, at den skal fortsætte. Byttecentralen er for nylig blevet flyttet til en af pavillonerne i gården. Der bliver snarest opsat nogle regler for, hvilke ting der kan afleveres på byttecentralen. Vi har alle sammen ansvar for …

Byttecentral Read More »

Affald

Især i affaldsskuret længst mod Æblestien er der ofte overfyldt. Vi vil i bestyrelsen gerne opfordre til, at såfremt der er fyldt i det skraldeskur, benytter man det andet skraldeskur, da det ofte ikke er lige så fyldt. Vores vicevært Bjarne har taget kontakt til Københavns Kommune for at høre om vi kan få tømt …

Affald Read More »