Angreb af skjoldlus

Desværre var dele af gården sidste sommer hårdt angrebet af skjoldlus. Vi har rådført os med Stenbroens, som vurderede at Magnoliatræet var så hårdt angrebet, at den eneste mulighed var at fælde træet. Desværre ☹ Vi er i bestyrelsen i gang med at finde ud af, om den tilbageværende rod skal rodfræses, og hvordan vi kan erstatte det fældede træ. Der er desværre også øvrige planter, der er angrebet af skjoldlus. Her er vurderingen, at de er knap så hårdt angrebet, så her forsøger repræsentanter fra bestyrelsen at bekæmpe skjoldlusene, så vi kan bevare den angrebne beplantning.