Affaldscontainere i gården

Der er for nylig sat ekstra affaldscontainere op i gården, så skraldet ikke skal ligge og flyde i affaldsskurene, hvilket der desværre har været en tendens til på det sidste. Husk at folde dit pap sammen inden du lægger det i affaldscontaineren, sådan at der kan være mest muligt i containeren. Er affaldscontaineren, du skal benytte fyldt, så tjek det andet affaldsskur for, om der skulle være plads til dit affald her.

Ofte er affaldsskuret ud mod Æblestien ofte fyldt længe før affaldsskuret ud mod Kongedybet. Benyt gerne affaldsskuret ud mod Kongedybet, så vi får en bedre fordeling af affaldet.