Affald

Især i affaldsskuret længst mod Æblestien er der ofte overfyldt. Vi vil i bestyrelsen gerne opfordre til, at såfremt der er fyldt i det skraldeskur, benytter man det andet skraldeskur, da det ofte ikke er lige så fyldt. Vores vicevært Bjarne har taget kontakt til Københavns Kommune for at høre om vi kan få tømt plast- og papaffald en ekstra gang om ugen, da det især er dette affald, der fylder meget i skurene. Bjarne har endnu ikke hørt fra Københavns Kommune. Så snart der er en ny status orienterer vi om det her på siden.